Team 1-141

Förare: Micke Kolm

Navigatör: Robban Jonsson

Båtmodell: Gambler 45 / 1973
Motor: Johnson 75 Stinger / 1979