ELFVIK Racing Team-1970

Förare: Björn Söderholm

Navigatör: Tommy Rindevall

Båtmodell: Venjan Offshore 3 /1970

Motor: Archimedes-Penta 550 Sport /1970