Team 3-161

Förare: Bosse Heimer

Navigatör: Sverker Eriksson/Olle Sagrén

Båtmodell: Frodé 21 / 1989

Motor: Mercury 200 hp / 1991