1-9

Förare: Thomas Rosen

Navigatör: 

Båtmodell: Argo 17

Motor: OMC 75