45

Förare: Johan Landing

Navigatör:

Båtmodell: Gilbert 21

Motor: VP B30