Team Lustcat

Förare: Jojje Johansson 

Navigatör:

Båtmodell: Lustcat

Motor: OMC 150